Rodiklis 2018 m. darbo užmokesčio vidurkis, Eur
2019 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis, Eur
Bendras 855 1325
Administracija 667 824
Gydytojai 1529 2560
Slaugytojai 734 1063
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 495 674
Kitas personalas 406 556
Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai EUR
VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Administracija Struktūra Informacija Veikla Įkainiai