Rodiklis 2022 m. I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis, Eur
2022 m. II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis, Eur
Bendras 1623  
Administracija 1245  
Gydytojai 3192
Slaugytojai 1247  
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 883  
Kitas personalas 738  
Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai EUR
VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Administracija Struktūra Informacija Veikla Įkainiai