Rodiklis 2019 m. darbo užmokesčio vidurkis, Eur
2020 m. I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis, Eur
Bendras 1229 1405
Administracija 835 868
Gydytojai 2302 2694
Slaugytojai 1014 1172
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 674 722
Kitas personalas 558 608
Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai EUR
VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Administracija Struktūra Informacija Veikla Įkainiai