Kompensuojamųjų vaistų pasų (KVP) išdavimo tvarka

Kompensuojamųjų vaistų pasas (toliau KVP) - tai griežtos apskaitos dokumentas, receptų knygelė. Jis skirtas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis yra kompensuojamos apdraustiesiems asmenims. Asmuo gali turėti vieną galiojantį KVP. VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės PSPC" KVP išduodami registratūroje.


Reikalingi dokumentai, norint įsigyti KVP:
"asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
"vaikams, neturintiems paso, vaiko gimimo liudijimas;
"KVP apdraustojo vardu gali paimti kitas asmuo, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, prašymą ir jo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

KVP išdavimo sąlygos ir mokestis:
"asmeniui mokėti nereikia, kai KVP išduodamas pirmą kartą;
"senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju, grąžinus senąjį kompensuojamųjų vaistų pasą registratūrai ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 Eur).
"jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 Eur).
"jei apdraustasis pateikia policijos pažymą apie KVP vagystę ar praradimą dėl gaisro (klinikoje lieka pažymos kopija, patvirtinta kompensuojamųjų vaistų pasą išduodančio asmens parašu), naujasis KVP išduodamas sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 Eur).

KVP išdavimo gyventojams sąlygas ir mokestį reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas "Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų receptų išdavimo (pardavimo)".
VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Administracija Struktūra Informacija Veikla Įkainiai